ÅRSMØTE 2015

Oslo, 27/2-15.

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Tirsdag 28/4-15 kl 1900

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 14/4-15.

Sakene kan sendes til: tela@grunerhockey.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Les mer