ÅRSMØTE 2015

Oslo, 27/2-15.

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Tirsdag 28/4-15 kl 1900

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 14/4-15.

Sakene kan sendes til: tela@grunerhockey.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Les mer

GEVINSTER SØKER VINNERE!

GEVINSTER SØKER VINNERE!
Først av alt vil vi takke alle loddselgere og loddkjøpere for å ha bidratt til at Grüner Ishockey’s jubileumslotteri ble gjennomført med 20 i stil! Det er fortsatt mange lotterigevinster som venter på sine nye eiere, p.t. er det 43 vinnere vi ikke har hørt noe fra.
Les mer