MEDLEMSINFORMASJON

Til alle medlemmer i Grüner Ishockey

                                                                                                                                                                                                                                          Oslo, 12/5-16 

 

Forbundsstyret og klubblisensutvalget i Norges Ishockeyforbund har innvilget Grüner Ishockey dispensasjon fra kravet om å skille elite og barne/ungdomsaktiviteten, slik at dette ikke lenger står som et krav for at klubben skal kunne stille lag i 1. divisjon herrer kommende sesong. 

 

Styret har iht årsmøtets vedtak arbeidet intensivt med et grunnlag for å dele klubben. Ettersom vedtaket om å arbeide for å dele klubben utelukkende var knyttet til adgangen til spill i 1. divisjon har styret besluttet å ikke legge opp til ekstraordinært årsmøte.

Arbeidet har vært krevende, men er samtidig nyttig i seg selv og det har gitt oss en sterkere bevissthet rundt driften av klubben fremover. Styret vil videreføre arbeidet frem mot ordinært årsmøte 2017, både for å ha beredskap for en situasjon der kravet om deling igjen fremmes av ishockeyforbundet og for å gi årsmøtet et grunnlag for å vurdere om klubben bør deles uavhengig av formelle krav. 

 

Dersom det er spørsmål i saken kan daglig leder Trond-Erik Larsen (90102231), styreleder Odd-Harald B. Wasenden (90076908) og nestleder Michael Wass (99798718) kontaktes pr mail eller telefon. 

ÅRSMØTE 2016

Oslo, 3/2-16.

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Tirsdag 15/3-16 kl 1900

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 1/3-16.

Sakene kan sendes til: tela@grunerhockey.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Les mer