Meny

Aktiviteter

28.02.2017
Fystrening

19:15 - 20:15

Grünerhallen

01.03.2017
Istrening Grüner 2

18:45 - 19:45

Grünerhallen

28.03.2017
Årsmøte Grüner Ishockey

18:00 - 21:00

Klubbrommet i Grünerhallen

Offisiell hjemmeside for

Grüner Ishockey

Gruner_RGB%2030.jpg

Årsmøte Grüner Ishockey

 

Oslo, 27/2-17.

Innkalling til årsmøte i Grüner Ishockey

Tirsdag 28/3-17 kl 1800

Årsmøtet avholdes på klubbrommet i Grünerhallen.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest tirsdag 14/3-17.

Sakene kan sendes til: Trond-Erik Larsen

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens hjemmeside en uke før årsmøtet.

  Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent.
 8. Vedta idrettslagets budsjett
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Valg.
 • 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.

(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

(2) En arbeidstaker i et idrettslag har ikke stemmerett på idrettslagets ordinære eller ekstraordinære årsmøte. Dette gjelder ikke for spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i laget.

(3) En person kan ikke samtidig inneha mer enn ett av følgende verv i idrettslaget: medlem av styre, valgkomité, kontrollkomité, lovutvalg, revisor.

(4) En person kan ikke ha tillitsverv knyttet til samme idrett i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse.

(5) Engasjert revisor har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

(6) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på ordinært og ekstraordinært årsmøte i idrettslaget.

(7) Med forslagsrett menes retten for medlem til å fremme forslag til idrettslagets årsmøte og til å fremme forslag under årsmøtet.

 

 

Dokumenter

Nyheter

Grunnet Kunstløpstevne

27.02.2017
- Grüner Ishockey

Narvik - Grüner 4-7

26.02.2017
- Johnny Fredriksen

Narvik - Grüner 3-5

25.02.2017
- Johnny Fredriksen

Velkommen til vår nye hjemmeside!

22.02.2017
- Grüner Ishockey

Vi søker etter en materialforvalter som kan hjelpe til rundt vårt A-lag.

16.02.2017
- Trond-Erik Larsen