• Hovedpartnere

  Partnere

Tirsdag Tir 8 Mars Mar
Torsdag Tor 10 Mars Mar
Lørdag Lør 12 Mars Mar
Torsdag Tor 17 Mars Mar
Lørdag Lør 19 Mars Mar
Torsdag Tor 24 Mars Mar
Tirsdag Tir 29 Mars Mar
Torsdag Tor 31 Mars Mar
Lørdag Lør 10 September Sept
Torsdag Tor 15 September Sept
Lørdag Lør 17 September Sept
Tirsdag Tir 20 September Sept
Torsdag Tor 22 September Sept
Søndag Søn 25 September Sept
Torsdag Tor 29 September Sept
Søndag Søn 2 Oktober Okt
Torsdag Tor 6 Oktober Okt
Lørdag Lør 8 Oktober Okt
Torsdag Tor 13 Oktober Okt
Lørdag Lør 15 Oktober Okt
Torsdag Tor 20 Oktober Okt
Søndag Søn 23 Oktober Okt
Tirsdag Tir 25 Oktober Okt
Torsdag Tor 27 Oktober Okt
Lørdag Lør 29 Oktober Okt
Tirsdag Tir 1 November Nov
Lørdag Lør 5 November Nov
Torsdag Tor 17 November Nov

Stillingen er besatt, 10/9-21.

Aktivitetsansvarlig til prosjektet Håkkihoder. Håkkihoder er et samarbeid mellom Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Hockey, Lakkegata skole, Grünerløkka skole og SoCentral.

**Zuccarellostiftelsen har ansatt aktivitetsansvarlig til prosjektet Håkkihoder. **

I stillingen ligger også arbeidsoppgaver knyttet til andre områder av stiftelsens virksomhet. Prosjektstillingen er i utgangspunktet en 100%-stilling i 7 måneder, med mulighet for forlengelse. Håkkihoder er et nytt prosjekt som i 2021/2022 skal utvikle og gjennomføre et helhetlig og gratis aktivitetstilbud på is i Aks-tiden for barn i 2.-4. klasse i bydel Grünerløkka. Ambisjonen er å videreføre aktivitetstilbudet i 2022/2023 og samtidig utvikle en ny nasjonal modell for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet for å rekruttere og beholde barn i organisert idrett.
Håkkihoder er et samarbeid mellom Zuccarellostiftelsen, Norges Ishockeyforbund, Grüner Hockey, Lakkegata skole, Grünerløkka skole og SoCentral. Prosjektet har fått finansiell støtte av Bufdir, Anthonstiftelsen og familien Stenshagen. Vi ser etter en som kan bygge opp et aktivitetstilbud for barn fra bunnen av. Vi ser etter en som kan sikre at aktivitetstilbudet har høy pedagogisk og skøytefaglig kvalitet. Vi ser etter en som kan være en trygg og entusiastisk voksenperson og sikre at barna får positive opplevelser i ishallen. Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, gjennomføre og videreutvikle et aktivitetstilbud med hovedvekt på ishockey for barn i 2.-4. klasse i bydel Grünerløkka. Aktiviteten skal gjennomføres i Aks-tiden (kl. 13.30-17.00).
 • Rekruttere, veilede og følge opp ressurspersoner tilknyttet prosjektet, for eksempel hjelpetrenere, Aks-ansatte, etc.
 • Bistå i planlegging og gjennomføring av prosjektet Håkkihoder.
 • Delta i prosjekter i Zuccarellostiftelsens inntektsbringende arbeid, særlig rettet mot hockeyklubber.
 • Bidra til å bygge nettverk og relasjoner i hockey-Norge. Ønskede kvalifikasjoner:
 • Utdannelse innen pedagogikk og/eller idrett.
 • Solid erfaring med å planlegge og gjennomføre aktiviteter for barn.
 • God kjennskap til ishockey og gode skøyteferdigheter er et krav. Erfaring som ishockeytrener er en stor fordel.
 • Gyldig politiattest må fremlegges.

Personlige egenskaper:

 • Håkkihoder er et nyskapende prosjekt som skal bygges opp fra grunnen av. Det krever fleksibilitet, kreativitet og stå-på-holdning. Aktivitetsansvarlig må kunne trå til der det trengs.
 • Aktivitetsansvarlig vil arbeide svært tett med prosjektleder i Håkkihoder. Aktivitetsleder vil også samarbeide mye med ansatte på Aks og trenerressurser i Grüner Hockey. Gode samarbeidsevner, høy effektivitet, i perioder stor arbeidskapasitet og en grunnleggende positiv innstilling er en forutsetning for ansettelse. Personlig egnethet, motivasjon for prosjektet og evne til samarbeid vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Muligheten til å være med å bygge opp et aktivitetstilbud fra bunn av.
 • Muligheten til å være med å utvikle nye former for samarbeid mellom skole, idrettslag og frivillighet.
 • Todelt prosjektstilling. 80 prosent av arbeidstiden vil brukes i prosjektet Håkkihoder, 20 prosent på andre oppgaver i Zuccarellostiftelsen. Arbeidsoppgavene i Zuccarellostiftelsen vil konkretiseres i samarbeid med deg, og avhenger av dine kvalifikasjoner og stiftelsens behov.
 • 100% stilling i 7 måneder. Annen stillingsbrøk kan diskuteres. Det er mulighet for forlengelse av prosjektstillingen, avhengig av fortsatt prosjektfinansiering.
 • Lønn etter avtale.
 • Oppstart så fort som mulig. Søknadsfrist: Snarest. Søknad og CV sendes til Kristine Alcocer-Lind, daglig leder Zuccarellostiftelsen, [email protected]
  Spørsmål om stillingen eller prosjektet rettes til: ● Frøy Lode Wiig, prosjektleder Håkkihoder, [email protected] Mob: 922 50 219. ● Thomas Berman, styreleder Håkkihoder, [email protected] Mob: 907 87 982. ● Kristine Alcocer-Lind, daglig leder Zuccarellostiftelsen, [email protected] Mob: 934 58 341.