Styrets sammensetning

    Telefon Epost
Odd-Harald Wasenden Klubbleder 90 07 69 08 Odd-Harald Wasenden
Michael Wass Nestleder 99 79 87 18 Michael Wass
Johnny Fredriksen Kasserer 91 87 91 48 Johnny Fredriksen
Heidi Bøkestad Utvik Sekretær 48 89 34 96 Heidi Utvik
Marit Anseth Styremedlem 90 61 68 15 Marit Anseth
Gry Tufte Huseby Styremedlem 97 02 91 11 Gry Huseby
Margaret Aaram Styremedlem 41 82 31 85 Margaret Aaram
Leif Jarl Varamedlem 41 22 99 00 Leif Jarl
Ulf Stubberud Varamedlem 90 91 44 11 Ulf Stubberud