Støtteapparat Team 2009

Lagledere/Trenere   Telefon Epost
Elise Harbitz-Rasmussen Trener   Elise Harbitz-Rasmussen
       
Trude Koksvik-Nilsen  Lagleder   Trude Koksvik-Nilsen
Gunn Elisabeth Feidje Lagleder   Gunn Elisabeth Feidje
Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekretariatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    

Treningsavgift 2016/2017 kr 1 900,-