Johnny Fredriksen 2019-04-03 15:54:52

Støtteapparat Team 2012

Lagledere/Trenere    Telefon  Epost 

 

Trener     
  Ass. trener    
  Lagleder    
 Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper    
Johnny Fredriksen 2019-04-03 15:54:52

Støtteapparat Team 2012

Lagledere/Trenere    Telefon  Epost 

 

Trener     
  Ass. trener    
  Lagleder    
 Støtteapparat      
  Økonomi    
  Kioskansvarlig    
  Materialforvalter    
  Sekreteriatsansvarlig    
  Webansvarlig    
  Autorisert skøytesliper