Priser på medlemsskap

Medlem under 15 år   kr 150,-

Medlem over 15 år     kr 350,-

Støttemedlemsskap   kr 150,-

Familiemedlemsskap inntil 4 medlemmer  kr 450,-