• Hovedpartnere

    Partnere

Klubblisens – oktober rapportering

NIHF og Klubblisensutvalget har gjennomgått den ordinære regnskapsrapporteringen for oktober. Vi har god kontroll på økonomien og har oppnådd en omsetningsvekst målt opp mot budsjett. Resultatmessig ligger vi omtrentlig på budsjett. Tilbakemeldingen fra NIHF vedlagt.

Klubblisens – oktober rapportering

Det vises til mottatt rapportering for oktober 2022. Klubblisensutvalget avholdt møte torsdag 8.desember 2022.

Temaet på møtet var oktober-rapporteringen til klubbene i Fjordkraft-ligaen- og 1.divisjon. Totalt sett var rapporteringen svakere enn ventet, og Klubblisensutvalget ser at flere klubber har fått post-covid utfordringer. Jevnt over tyder det på at inntektssiden har sviktet av ulike årsaker, noe som setter press på klubbenes bunnlinje.

Flere av klubbene som rapporterte ligger derfor noe bak budsjettert resultat, mens andre klubber utvikler seg positivt. Dere havner i siste kategori, og styrer i området rundt budsjett for 2022.

Klubblisensutvalget finner rapporteringen tilfredsstillende og ønsker lykke til resten av sesongen 2022/2023.

Klubbens rating pr 31.10.2022 er 186 poeng og egenkapitalen er 1 997 918 kroner.

Med vennlig hilsen

Norges Ishockeyforbund