• Hovedpartnere

    Partnere

Lørdag Lør 14 Januar Jan
Torsdag Tor 19 Januar Jan
Lørdag Lør 21 Januar Jan
Tirsdag Tir 24 Januar Jan
Torsdag Tor 26 Januar Jan
Søndag Søn 29 Januar Jan
Torsdag Tor 2 Februar Feb
Lørdag Lør 4 Februar Feb
Tirsdag Tir 14 Februar Feb
Torsdag Tor 16 Februar Feb
Lørdag Lør 18 Februar Feb
Torsdag Tor 23 Februar Feb
Lørdag Lør 25 Februar Feb
Tirsdag Tir 28 Februar Feb

GODKJENT KLUBBLISENS

Tilbakemelding på klubblisensrapportering - klubblisens sesongen 2023/2024

Det vises til mottatt Klubblisensrapportering. Klubber som tilfredsstiller kravene til Klubblisens i Klubblisensreglementet vil beholde sin lisens. Klubber som ikke tilfredsstiller kravene for lisens må ha en godkjent Handlingsplan. Norges Ishockeyforbund (NIHF) vurderer å trekker tilbake Klubblisens for de klubber som ikke tilfredsstiller kravene for Klubblisens etter en sammenhengende Handlingsplanperiode på tre år. Forbundsstyret (FS) i NIHF har behandlet Klubblisensutvalgets (KLU) innstilling til innkomne rapporteringer om lisens for spill i henholdsvis Fjordkraft-ligaen og 1.divisjon. Innstilling fra KLU er gjort på bakgrunn av rapportering med frist 15.mars.

Rapportering i forhold til Klubblisens plasseres i 5 ulike kategorier:

  1. Klubber som har rapportert innen fristen, og der ingen vesentlige mangler er bemerket: Lisens videreføres.
  2. Klubber som har rapportert innen fristen uten vesentlige mangler, men hvor det trengs ytterligere dokumentasjon: Klubben gis anledning til å supplere sin rapportering med etterspurt dokumentasjon etter individuell frist
  3. Klubber som har rapportert innen fristen, men dokumentasjonen er ufullstendig/eller ikke er tilfredsstillende: Klubben tildeles bot etter reglementets § 11, men gis anledning til å supplere sin dokumentasjon. Dersom dokumentasjon er tilfredsstillende, kan lisens videreføres.
  4. Klubber som ikke har rapportert innen fristen: Klubben tildeles bot etter reglementets § 11, men gis anledning til å supplere sin dokumentasjon. Dersom dokumentasjonen er tilfredsstillende, kan lisens videreføres.
  5. Klubber som ikke har rapportert, eller der rapporteringen ikke tilfredsstiller kravene for å beholde lisensen: Lisens trekkes tilbake.

Klubber som er på Handlingsplan, men som bryter Handlingsplanens mål, vil sanksjoneres i tråd med Handlingsplanen.

For Grüner Ishockey IL innebærer vedtaket følgende: Klubben har rapportert innen fristen (15.03). Rapportering ble levert 15.mars 2023. Forbundsstyrets vedtak: Lisens videreføres. Klubben har rating på 180 og positiv egenkapital pr 31.12.2022. Dette er bedre enn våre lisenskrav (rating >= 63 poeng og positiv egenkapital).

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Ankeutvalget, se Klubblisensreglementets § 12, jfr. Protest- og ankereglementet § 11.

Med vennlig hilsen Norges Ishockeyforbund Eivind Juul Pedersen Controller