• Hovedpartnere

    Partnere

GODKJENT KLUBBLISENS

Tilbakemelding på klubblisensrapportering - klubblisens sesongen 2023/2024

Det vises til mottatt Klubblisensrapportering. Klubber som tilfredsstiller kravene til Klubblisens i Klubblisensreglementet vil beholde sin lisens. Klubber som ikke tilfredsstiller kravene for lisens må ha en godkjent Handlingsplan. Norges Ishockeyforbund (NIHF) vurderer å trekker tilbake Klubblisens for de klubber som ikke tilfredsstiller kravene for Klubblisens etter en sammenhengende Handlingsplanperiode på tre år. Forbundsstyret (FS) i NIHF har behandlet Klubblisensutvalgets (KLU) innstilling til innkomne rapporteringer om lisens for spill i henholdsvis Fjordkraft-ligaen og 1.divisjon. Innstilling fra KLU er gjort på bakgrunn av rapportering med frist 15.mars.

Rapportering i forhold til Klubblisens plasseres i 5 ulike kategorier:

  1. Klubber som har rapportert innen fristen, og der ingen vesentlige mangler er bemerket: Lisens videreføres.
  2. Klubber som har rapportert innen fristen uten vesentlige mangler, men hvor det trengs ytterligere dokumentasjon: Klubben gis anledning til å supplere sin rapportering med etterspurt dokumentasjon etter individuell frist
  3. Klubber som har rapportert innen fristen, men dokumentasjonen er ufullstendig/eller ikke er tilfredsstillende: Klubben tildeles bot etter reglementets § 11, men gis anledning til å supplere sin dokumentasjon. Dersom dokumentasjon er tilfredsstillende, kan lisens videreføres.
  4. Klubber som ikke har rapportert innen fristen: Klubben tildeles bot etter reglementets § 11, men gis anledning til å supplere sin dokumentasjon. Dersom dokumentasjonen er tilfredsstillende, kan lisens videreføres.
  5. Klubber som ikke har rapportert, eller der rapporteringen ikke tilfredsstiller kravene for å beholde lisensen: Lisens trekkes tilbake.

Klubber som er på Handlingsplan, men som bryter Handlingsplanens mål, vil sanksjoneres i tråd med Handlingsplanen.

For Grüner Ishockey IL innebærer vedtaket følgende: Klubben har rapportert innen fristen (15.03). Rapportering ble levert 15.mars 2023. Forbundsstyrets vedtak: Lisens videreføres. Klubben har rating på 180 og positiv egenkapital pr 31.12.2022. Dette er bedre enn våre lisenskrav (rating >= 63 poeng og positiv egenkapital).

Vi gjør oppmerksom på at vedtaket kan påklages til Ankeutvalget, se Klubblisensreglementets § 12, jfr. Protest- og ankereglementet § 11.

Med vennlig hilsen Norges Ishockeyforbund Eivind Juul Pedersen Controller