• Hovedpartnere

    Partnere

Oppdatering på klubblisensrapportering

Grüner Ishockey er en av få klubber i GET-ligaen med positiv økonomisk utvikling ifølge NIHFs klubblisensutvalg.

Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra NIHF på klubblisensrapporteringen pr 311019:

Det vises til mottatt rapportering for oktober 2019. Klubblisensutvalget avholdt møte mandag 16.desember 2019. Temaet på møtet var oktober-rapporteringen til klubbene i Get-ligaen. På møtet ble også rapporteringen til klubber i 1.divisjon som er under Handlingsplan gjennomgått. Denne gangen var det ingen nye klubber i 1.divisjon som trengte å rapportere. Totalt sett var rapporteringen noe svakere enn forventet. Flere av klubbene som rapporterte har hatt en svakere økonomisk utvikling i 2019 enn forventet, mens noen få klubber utvikler seg positivt. Dere havner i siste kategori; Klubblisensutvalget finner rapporteringen tilfredsstillende og ønsker lykke til i resten av sesongen 2019/2020. Klubbens rating pr 31.10.2019 er 198 poeng og egenkapital er 1 497 667 kroner.

Sammenlignet med forrige rapportering øker vi vår rating-score fra 186 poeng til 198 poeng, og egenkapitalen er solid. (Lisenskrav er at rating-score skal være høyere enn 63)

— Vi håper at dette kan bidra til å berolige våre skeptiske kritikere i forhold til deres spådommer om økonomisk krise i forbindelse med vår deltakelse i GET-ligaen, sier daglig leder Trond-Erik Larsen.